Charakteristika zájmového území


Obec Babice se rozkládá v rovině 8 km od Uherského Hradiště, na pravém břehu řeky Moravy v severní části Dolnomoravského úvalu. Obec sousedí s Kudlovicemi, Sušicemi a Huštěnovicemi a právě Babice tvoří jejich spádovou obec. Ze Starého Města vede přes Babice státní silnice I/55, která dále pokračuje směrem na Otrokovice a rovněž tak i železniční trať 330 Přerov - Břeclav, která lemuje západní část obce. Východní část obce, ulice Nová, Zahradní, Chaloupky, je ohraničena Baťovým kanálem. Obec je součástí Zlínského kraje (NUTS 3), který společně s Olomouckým krajem vytváří tzv. region soudržnosti NUTS 2 Střední Morava a spadá pod obec s rozšířenou působností ORP Uherské Hradiště.