D. GRAFICKÁ ČÁST


D.1. Mapa obce Babice

M 1 : 47 000

Rozsah záplavového území při Q5, Q20 a Q100, jeho aktivní zóny, případně záplavové čáry největší známé povodně a potenciálního záplavového území.


D.2.  Hlásné profily a srážkoměrné stanice

D.3.  Vodní toky a díla

D.4.  Záplavová území

Rozsah záplavového území při Q5, Q20 a Q100, jeho aktivní zóny, záplavové čáry největší známé povodně a potenciálního záplavového území.


D.5.  Objekty povodňového plánu

D.6.  Postupové doby

D.7.  Doprava

D.8.  Důležité organizace


Mapové servery z jiných zdrojů

Mapa protipovodňových opatření Zlínského kraje

Mapa ortofoto Zlínského kraje


Statické mapy k zobrazení, stažení a tisku

D.9.  Mapa regionu Staroměstsko

M 1 : 25 000 včetně rozmístěni čidel a srážkoměrů

D.10. Pracovní mapa povodňové komise obce Babice

M 1 : 10 000

D.11.  Stanovená  ZZÚ obce - PMO s.p. Brno

M 1 : 10 000