Správci vodních toků a vodoprávní úřad


Správci vodních toků

□      Morava, Kudlovický potok - Povodí Moravy, s. p. - závod Střední Morava, provoz Uherské Hradiště, Moravní nám. 766, 686 11, Uherské Hradiště 

□      Jankovický potok, Vrbka - Lesy ČR, s.p. správa toků Vsetín - oblast povodí Moravy,  detašované pracoviště Luhačovice


Povodí Moravy, s.p. 

ředitelství podniku, Dřevařská 11, 602 00 Brno

Tel.: 541 637 377, Fax: 541 637 403       www.pmo.cz

generální ředitel: RNDr. Jan Hodovský tel.: 541 637 202,

technicko-provozní ředitel: Ing. Vlastimil Krejčí, tel.: 541 637 307, fax: 549 246 244

útvar VHD: Ing. Marek Viskot tel.: 541 637 252, e-mail: viskot@pmo.cz

Nepřetržitá povodňová a havarijní služba - VH Dispečink Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno - tel.: 541 211 737

Přímý výkon správy toků: Povodí Moravy, s. p. - závod Střední Morava, provoz Uherské Hradiště, Moravní nám. 766, 686 11 Uherské Hradiště,

ředitel závodu: Ing. Pavel Cenek, e-mail: sekretariatzsm@pmo.cz

tel.: 572 532 687, 572 552 716, fax: 572 540 808,

Příslušné provozní středisko – Povodí Moravy, s.p., provoz Uherské Hradiště, Moravní nám. 766, 686 01 Uherské Hradiště

Vedoucí provozu: Ing. Pavel Mládek – tel. 572 552 571, mob. 607 847 276


Lesy České republiky, s. p. - správa toků Vsetín - oblast povodí Moravy

Vedoucí  Ing. Pavel Pernica

U Skláren 781, Vsetín 755 01, Tel: 956 957 111, web: www.lesycr.cz

Přímá správa vodních toků:

detašované pracoviště Luhačovice, Uherskobrodská 81, 763 26

Ing. Milan Večeřa - správce toků, tel: 956 957 121, mail: vecera.ost57@lesycr.cz - Jankovický potok

Ing. Milan Jurák - správce toků, tel: 725 527 311, mail: jurak.ost57@lesycr.cz - Vrbka


Vodoprávní úřad

MÚ Uherské Hradiště, odb. Stavebního úřadu a životního prostředí - oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí

Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště,

Ing. Jan Krčma, Ph.D.,  tel. 572 525 840

Mgr. Eva Schneiderová, tel. 572 525 857