DALŠÍ TOKY V KATASTRU OBCE BABICE


Baťův (plavební) kanál

Hydrologické pořadí       4-13-01-078

Baťův kanál je uměle vybudovaný kanál vodní cesty mezi Rybárnami a Otrokovicemi. Kanál přibírá Jalubský potok. Další potoky jsou odvedeny shybkami (Kudlovický potok, Vrbka) pod Baťovým kanálem až do řeky Moravy. Na této vodní cestě jsou vybudované přepouštěcí plavební komory. V úseku plavební komory Babice –Huštěnovice je na obtokovém stavidle plavební komory provedena automatická regulace plavební hladiny.


Vrbka

Hydrologické pořadí   4-13-01-059

Vrbka je pravostranný přítok Moravy.

Vrbka pramení západně od Nové Dědiny ve výšce 330 m n.m. a ústí zprava do Moravy u Babic ve výšce 180 m n.m.. Průměrný sklon koryta je 13 ‰. 


Jankovický potok

Hydrologické pořadí    4-13-01-062 

Jankovický potok je pravostranný přítok Kudlovického potoka.


Vodní toky v katastru obce Babice - mapa