B) Vodní nádrže v katastru obce Babice z POVIS


Slepá ramena Moravy

VN přírodní Uhliska v k. ú. Babice u Uherského Hradiště (parcela č. 1378/13)

Uhliska na délku měří 1,150 km a je uzavřené a zavodněné, ale svým tvarem spíše připomíná jezero s ostrovy a poloostrovy. Uhliska mají místní rekreační charakter.

Parametr

MJ

Uhliska

ID nádrže (DIBAVOD)

 

413 010 640 001

Plocha nádrže

m2

143 318,969

Správce

 

Povodí Moravy, s.p.

VN přírodní Jezera v k. ú. Babice u Uherského Hradiště (parcela č. 1318/1)

VN Jezera je dlouhá cca 400 m, uzavřená a zavodněná.

Parametr

MJ

Jezera

ID nádrže (DIBAVOD)

 

413 010 600 001

Plocha nádrže

m2

25 797,141

Správce

 

Povodí Moravy, s.p.

VN Babice I. v k. ú. Babice u Uherského Hradiště (parcela č. 1331/1)

VN Babice I. se dělí na dvě části. První část měří cca 400 m a je jednostranná a zavodněná, ale druhá část - původní koryto řeky slouží pro přivedení a zaústění Kudlovického potoka do řeky Moravy, takže má upravenou šířku i hloubku.

Parametr

MJ

Babice I. II.

ID nádrže (DIBAVOD)

 

413 010 600 002

Plocha nádrže

m2

17 679,172

Správce

 

Povodí Moravy, s.p.


Vodní nádrže mimo katastr obce Babice

VN umělá U dvora v k. ú. Spytihněv  – (parcela č. 1470/51)

Parametr

MJ

U dvora

ID nádrže (DIBAVOD)

 

413 010 590 009

Plocha nádrže

m2

24 112,759

Správce

 

Povodí Moravy, s.p.