Analýza časových možností


U nížinných toků – Morava lze povodeň úspěšně předpovídat na základě hydrometeorologické předpovědní služby. Tyto povodně bývají způsobeny trvalejšími příp. přívalovými srážkami na velkém území, a to jak v jarních, tak v letních měsících zvláště v oblasti Jeseníků a Beskyd.


U menších toků - Kudlovický potok, Jankovický potok, Vrbka je předpověď ztížena díky sklonitému charakteru povodí těchto toků, povodeň přichází zpravidla v řádu několika hodin. 

Do této kategorie povodní se řadí i povodně z přívalových srážek (bleskové povodně), které vznikají i na středních tocích při dlouhotrvajících vydatných deštích, které se drží na jednom místě. Na území obce se jedná především o tok Kudlovického potoka


Povodňová ochrana v těchto oblastech by měla být zaměřena na rychlou aktivaci PK Babice, která zajistí včasnou informovanost o vývoji povodňové situace od obcí Kudlovice na toku Kudlovickém potoku a od Traplic na toku Jankovický potok.


Postupové doby povodňových průtoků na řece Moravě a Bečvě

Tok

Úsek

Délka [km]

Postupová doba [hod]

Morava

Moravičany - Olomouc

41

8 - 12

Morava

Olomouc - Kroměříž

30

6

Morava

Kroměříž - Spytihněv

32

3

Morava

Spytihněv - Strážnice

36

5 - 8

Bečva

Dluhonice - ústí

10

3

Bečva - Morava

Dluhonice - Kroměříž

27

6 - 8

Odvozené postupové doby povodňových průtoků na řece Moravě

Tok

Úsek

Délka [km]

Postupová doba [hod/min]

Morava

Kroměříž - Babice

34

3:00 - 3:15 hod

Morava

Spytihněv - Babice

2

11 – 15 min

Uvedené postupové ( doběhové ) doby jsou bezpečné. Skutečné doby budou závislé na konkrétních podmínkách. Obecně platí, že menší průtoky, postupující pouze v korytě jsou rychlejší, zatímco větší průtoky, zaplavující okolní pozemky postupují pomaleji inundační zónou v nezastavěném pravobřežním území hlavního toku Moravy, kde se může volně rozlévat.