Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni


Povodňovou aktivitu může vyhlásit nadřízený orgán na základě širší situace, především v souvislosti s hlášením předpovědní služby.


Na základě dosažení limitu pro II. stupeň povodňové aktivity svolává povodňovou komisi obce předseda nebo pověřený člen povodňové komise.


Vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity provádí předseda povodňové komise, prostřednictvím hlásné služby OÚ, která vyhlášení a varování obyvatelstvu bezodkladně provede. Při vyhlášení II. a III. SPA provede ohlášení povodňové komisi ORP Uherské Hradiště.


Potřebné údaje s konkrétními jmény, adresami a telefonním spojením jsou přehledně uvedeny v kapitole - Tabulky kontaktů - tohoto povodňového plánu a v jeho Organizační části a v kapitole - Příslušné související povodňové komise.

Uvedené údaje budou minimálně jednou ročně nebo podle potřeby častěji aktualizovány.


Povodňová komise vede povodňovou knihu s podrobnými údaji o průběhu povodně a všech opatřeních, která mají vztah k povodňové situaci a o povodňových prohlídkách.

Součástí této evidence je i fotodokumentace, zákresy a záměry povodňových stavů.


Činnost při dosažení I. SPA - Bdělost 

  • sledování aktivity vodních toků
  • možné upozornění obyvatel na zvýšené nebezpečí povodně, zvlášť zhoršuje-li se za tohoto stavu předpověď vývoje situace
  • sledování výstrah a varování ČHMÚ

Činnost při dosažení II. SPA - Pohotovost

  • vyhlášení varování obyvatelstvu o dosažení II. SPA na vodním toku v obci (sirénou, rozhlasem),
  • aktivizuje se Povodňová komise obce

Činnost při dosažení III. SPA - Ohrožení

  • vyhlášení varování obyvatelstvu výstražným a varovným signálem sirény (rozhlasem upřesnění varování a informace o tom, co dělat)
  • rozvinutí činnosti již plně funkční a pracující povodňové komise obce v jednotlivých zodpovědnostech členů PK