Ledové jevy

V Babicích nedochází k výskytu ledových jevů na tocích

Mapa míst pro vyhodnocení potenciálního výskytu ledových jevů v dPP Babice