Hlásné profily a srážkoměrné stanice v dPP obce Babice


Rozhodným hlásným profilem pro účely varování obyvatelstva před povodněmi z řeky Moravy i aktivity povodňové komise obce je hlásný profil kategorie A č. 345 ve Spytihněvi (ve správě ČHMÚ). Tento profil je vzdálen 2 říční km od katastru obce Babice a postupovou rychlost a doběhovou dobu eventuální povodňové vlny po řece Moravě – 0,05 – 0,18 hod (podle rychlosti proudu) poskytuje dostatečnou dobu pro aktivaci povodňové komise obce a varování obyvatelstvu katastru před povodní.


Hlásný profil kategorie A č. 339 - Kroměříž – Morava je vzdálen 33,41 říčních km od prvního ohroženého objektu Babicích.


Hlásný profil kategorie C – HP C4 BA – Babice – Kudlovický potok - Pastvišťový most u ČOV je rozhodným hlásným profilem obce při hrozbě povodní z Kudlovického potoka.


Hlásný profil kategorie C – HP C5 HU – Babice – Baťův plavební kanál – umístěn na most přes Baťův kanál, protiproudně nad shybkou Kudlovického potoka.


Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci v obci Babice jsou na dPP Babice zařazeny:

  1. srážkoměrná stanice ČHMÚ – Staré Město (ve správě ČHMÚ, p.o.)
  2. srážkoměrná stanice na MÚ Uherské Hradiště, jehož automatizované kontinuální měření bylo zařazeno na server Fiedler – Magr (ve správě města Uh. Hradiště)
  3. srážkoměrná stanice na OÚ Újezdec - SR S1 UJ, obec Újezdec;