Řeka Morava


Délka toku                        353 km (284 km na území ČR)        

Plocha povodí                  26 658 km²

Průměrný průtok             120,0 m³/s       

Pramen                            Králický Sněžník  (1 371 m n. m.)

Ústí                                   řeka Dunaj (Rakousko, Slovensko) ve výšce 151,0 m n.m.

Hydrologické pořadí         4-13-01 Morava od Dřevnice po Olšavu (plocha povodí 1 314.66 km2)


Průběh toku řeky Moravy

Řeka pramení pod vrcholem Kralického Sněžníku ve výšce 1370 m n. m. a ústí zleva do Dunaje u Děvína ve výšce 136 m n. m. Do Zlínského kraje vstupuje v ř. km 186,9  a opouští jej v ř. km 143,9 ř. km. Hlavními přítoky Moravy na území Zlínského kraje jsou zprava Haná, Kotojedka, Vrbka (Hrbka), Kudlovický potok, Dlouhá řeka a zleva Moštěnka, Rusava, Mojena, Dřevnice, Březnice, Olšava a Okluky.


Kudlovický potok

Délka toku                        14,1 km

Plocha povodí                  21,72 km²

Průměrný průtok              0,1 m³/s       

Pramen                            Komínské skály  (450 m n. m.)

Ústí                                  řeka Morava (Babice) ve výšce 180,0 m n.m.

Hydrologické pořadí        4-13-01-0630


Průběh toku Kudlovický potok

Kudlovický potok pramení na severních svazích Komínských skal ve výšce 450 m n. m. a ústí zprava do Moravy u Babic ve výšce 180 m n. m.. Průměrný sklon koryta je 19 ‰.


Vodní toky v katastru obce Babice - mapa