Odtokové poměry


Hlásné profily na řece Moravě

Tab. 1           Průměrný průtok v jednotlivých místech na řece Moravě

Místo

Říční km

Plocha povodí [km2]

Průměrný průtok Qa [m3/s]

Stoletá voda Q100[m3/s]

Olomouc - Nové Sady

232,30

3323,94

27,10

551,00

Kroměříž

193,70

7030,31

51,30

860,00

Spytihněv

169,20

7891,12

55,40

817,00

K.ú. Babice u Uherského Hradiště protéká řeka Morava od severu k jihu:

od hranice katastru na říčním km 168,735 po hranice katastru na říčním km 166,561 na jihu. Tedy na celkové délce 2,17 km.


Kritická místa při průchodu povodní představují

  • oblast obce Babice od soutoku Kudlovického potoka s Jankovickým potokem a průchodu potoka pod železniční tratí až po křížení Kudlovického potoka s hlavní komunikací I/55 (zaplavovaný pravobřežní dům č.p. 310 pana Bajaji)

Dalším problémem jsou průsaky břežních hrází, zejména v oblasti

  • od křížení Kudlovického potoka s hlavní komunikací I/55 zastavěnou zónou obce kolem ČOV až ke shybce pod Baťovým kanálem - tedy levobřežní zástavba kolem potoka

Místa omezující odtokové poměry v katastru Babice