Místa omezující odtokové poměry


K.ú. obce Babice, Kudlovický potok h.p. 4-13-01-063

Kritická místa u případných plovoucích předmětů, které by způsobily přehrazení a snížení odtokových poměrů

  1. Lávka pro pěší u č.p. 310
  2. Silniční most I/55-039A
  3. Lávka pro pěší u zdravotního střediska
  4. Lávka pro pěší u č.p.519
  5. Most u ČOV - Pastvišťový
  6. Shybka pod Baťovým kanálem

K vybřežení by vzhledem ke kapacitě koryta, která je navržena na Q100, nemělo dojít, za předpokladu, že stávající mostek přes státní silnici a shybka pod Baťovým kanálem, budou průtočné v celém profilu tj. bez nánosů a případných zátaras.


K.ú. obce Babice, Vrbka h.p. 4-13-01-059

  1. Silniční most I/55-038
  2. Most (parcela č. 1266/135)
  3. Shybka pod Baťovým kanálem

Na obou tocích dochází ke křížení s Baťovým kanálem. Průtok je limitován výškou hladiny v řece Moravě. Zpětné vzdutí vod v případě souběhu nadměrně zvýšených vodních stavů v řece Moravě, v Kudlovickém potoce a toku Vrbka.


Místa omezující odtokové poměry v Babicích z POVIS

Popis a poloha míst omezující odtokové poměry v dPP obce Babice


Mapa míst omezujících odtokové poměry v katastru obce Babice