Hlásné profily přiřazené k povodňovému plánu obce Babice


Vodočet A – HP č. 339 – Kroměříž, Morava ČHMÚ, p.o. mapa


Vodočet A – HP č. 345 – Spytihněv, Morava, ČHMÚ, p.o. mapa


Vodočet C – HP C4 BA – Babice, Kudlovický potok na Pastvišťovém mostě u ČOV mapa


Vodočet C – HP C5 HU – Babice, Baťův plavební kanál mapa Baťův kanál - Babice mapa


Hladiny regionu Staroměstsko - přehledně


 

Hladinoměry přiřazené k dPP Babice v POVIS