C. Organizační část


Zabezpečení evakuace a evakuační místa


Bezpečnost a ochrana života a zdraví osob je hlavní prioritou

V situacích ohrožujících zdraví a životy osob je nutné přistoupit k evakuaci.


Způsob zajištění evakuace

V případě nutnosti řídí evakuaci osob předseda nebo pověřený člen PK obce. Všechny osoby nacházející se v objektech určených k evakuaci jsou povinny uposlechnout jeho pokynů. Velitel evakuace je povinen se ujistit, že všechny osoby nacházející se v objektu uposlechly pokyn k evakuaci. Evakuační trasa je stanovena od objektu směrem „nahoru" k evakuačnímu středisku.


Seznam evakuačních míst dPP Babice v POVIS


Evakuační místa

Jako evakuační místa slouží určené školy mimo katastr obce a také mimo záplavová území.


Přehledný seznam evakuačních míst v povodňovém plánu obce Babice

Evakuační místo Obec(ORP) Obec Kapacita Stravování Poznámka  
DD Uherské Hradiště Uherské Hradiště Uherské Hradiště 40 Ne  
DD Uherský Ostroh Uherské Hradiště Uherský Ostroh 30 Ne  
Hotel Crazy Mary Kroměříž Kostelany 36 Ano Komerční evakuační místo - Hotel
MŠ Halenkovice Otrokovice Halenkovice 60 Ano Mateřská škola pro 64 dětí se školní jídelnou
PIGTAIL, družstvo Kroměříž Kostelany 23 Ano Komerční evakuační místo - Penzion
Základní škola a Mateřská školka Traplice Uherské Hradiště Traplice 300 Ano  
Základní škola a MŠ Kunovice Uherské Hradiště Kunovice 350 Ano  
Základní škola Bílovice Uherské Hradiště Bílovice 300 Ne  
Základní škola Buchlovice Uherské Hradiště Buchlovice 90 Ne  
Základní škola Velehrad Uherské Hradiště Velehrad 200 Ne  
ZŠ a MŠ Kostelany Kroměříž Kostelany 75 Ano ZŠ a MŠ pro 75 žáků se školní jídelnou
ZŠ a MŠ St. Město, Komenského Uherské Hradiště Staré Město 70 Ano  
ZŠ a MŠ Uh.Hradiště, Větrná Uherské Hradiště Uherské Hradiště 95 Ano  
ZŠ Halenkovice Otrokovice Halenkovice 200 Ano Základní škola pro 240 žáků se školní jídelnou

Evakuační trasa v obci

Směr a postup evakuace postižených obyvatel obce Babice do bezpečí se řídí pokyny velitele evakuace - určeného člena PK.

Mapa evakuačních míst