Historické povodně


červenec 1997 - na Moravě

Nejvyšší dosažená historická povodeň byla zaznamenána v červenci 1997, kdy došlo v obci Babice k zatopení ulic Nová, Zahradní, Chaloupky a Sadová. Jedná se o ulice, které jsou výškově umístěny nejníže, jejich nadmořská výška se pohybuje od 180,0 do 181,50 m.n.m.. Voda nejenže zatopila celé sklepy, ale svoji výškou dosahovala místy až 1 m nad terén. Některé domy musely být opuštěny a obyvatelé evakuováni. Do těchto akcí byly posléze zapojeny jednotky hasičských sborů, policie a armády. Nelze opomenout obrovskou humanitární pomoc z celé republiky.

Průmyslové objekty, které se nacházejí na území obce, nebyly povodní zasaženy, a to z důvodu jejich výškového umístění, které se pohybuje od 183 do 186 m.n.m. Následkem vysoké hladiny Moravy došlo i k zpětnému vzdutí vody v kanalizaci a samotného Kudlovického potoka, který se vybřežil pouze v dolní části obce. Byla obava, že dojde k vybřežení i v horní části a zaplavení státní komunikace I/55, ke které však nedošlo. Výška hladiny pod mostem silnice I/55 dosahovala jen několik centimetrů pod úroveň průtočného profilu. Podle vyhodnocení Povodí Moravy, s.p. byl při povodni v řece Moravě v Napajedlech průtok  Q = 940 m3/s.

Z těchto událostí jsou doloženy jednak fotografie, ale i videokazety, ze kterých lze určit maximální výšku hladiny. Tato zkušenost se zapsala do povědomí nejen postižených obyvatel, ale i celé veřejnosti.