Povodňová komise obce


Povodňovou komisi (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 Vodního zákona).

Stanoviště Povodňové komise: OÚ Babice, č. p. 508

Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Babice

od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace, a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost na pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.


Související povodňové komise

jsou uvedeny v kapitole Příslušné související povodňové komise – Úvodní části tohoto PP


Povodňová komise obce Babice

OÚ Babice, Babice 508, 686 70 Babice

tel: 572 585 061; fax:572 585 061 

e-mail: babice@uh.cz, obecbabice@seznam.cz

web: www.babice.eu


Seznam členů PK obce Babice   odkaz na POVIS

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

Horňáková, Martina, Mgr.

předsedkyně

OÚ Babice 508, 687 03 Uherské Hradiště

737 770 345

Maňásková, Miroslava

místopředsedkyně

Gymnázium UH, Velehradská 218, 686 01 Uh.Hradiště

723 556 432

Litoš, Marcel

člen

Continental Barum, 763 02 Zlín

607 121 344

Obdržálek, Petr

člen

Fagus a.s., Halenkovice 678

724 115 748

Bezdíček, Miroslav

člen

Pivovary Staropramen s.r.o, Nádražní 84, Praha 5

724 239 718

Řezníček, Jiří

člen, hasič

Continental Barum, Objízdná 1628, Otrokovice

775 344 526