Charakteristické průtoky Moravy a Kudlovického potoka


N-leté průtoky [m3/s] Moravy dle ČHMÚ a Kudlovického potoka

Profil

Q1

Q5

Q10

Q50

Q100

Morava - Kroměříž HP A č. 339

341

511

589

776

860

Morava – Spytihněv – HP A č. 345 vydáno dne: 3.1.2014

363

514

582

744

817

Kudlovický p. v místě křížení se silnicí I/55

5,5

15,5

21

35

42

Kudlovický p. pod obcí Babice nad plavebním kanálem

5

14

19,5

33

39


Klimaticky spadá území obce do teplé oblasti klimatických jednotek charakterizovaných dlouhým a suchým létem, teplým jarem a podzimem a krátkou a suchou zimou. Průměrný roční úhrn srážek dosahuje 730 mm.


Pod Babicemi pokračuje Morava dále k jihu přes Staré Město.


Spád toku a hladina vody v korytě je ovlivňována těmito jezy:

  • pohyblivý jez Spytihněv v říčním km 169,726 (Otrokovice)
  • pohyblivý jez Kunovský les v říčním km 156,919
  • pohyblivý jez Nedakonice v říčním km 150,400